Общински съвет приема: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030Г. (SECAP) ОБЩИНА АСЕНОВГРАД.

763
С решение № 706 (с протокол № 25) от 19.05.2021 г. на Общински съвет - Асеновград бе приет :
Последна промяна:
Свалете в pdf