ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 ГОДИНА

2538

Протокол от проведено публично обсъждане на проект за актуализация на Програма за реализация на ПИРО на Община Асеновград за периода 2021 – 2027 г., в частта на Приложение № 1-В – Енергийна и климатична пътна карта на Община Асеновград 2021 – 2027 г. и Проект на Приложение № 1-В от Програма за реализация на ПИРО на Община Асеновград за периода 2021 – 2027 г. – Транспорт и мобилност

Справка за постъпили предложения по проект за актуализация на Програма за реализация на ПИРО на Община Асеновград за периода 2021 – 2027 г., в частта на Приложение № 1-В – Енергийна и климатична пътна карта на Община Асеновград 2021 – 2027 г. – Транспорт и мобилност

Проект на Приложение № 1-В от Програма за реализация на ПИРО на община Асеновград за периода 2021-2027 г.

Покана за обществено обсъждане на проект за актуализация на Програма за реализация на ПИРО на Община Асеновград за периода 2021 – 2027 г., в частта на Приложение № 1-В – Енергийна и климатична пътна карта на Община Асеновград 2021 – 2027 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Асеновград 2021-2027 г. за 2022 г.

Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на Община Асеновград 2021-2027 г. за 2021 г.

План за интегрирано развитие на Община Асеновград (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

Анкета във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Асеновград за периода 2021-2027 г.

Община Асеновград стартира процедура по разработване на План за интегрирано развитие на общината за периода 2021-2027 година

Последна промяна:
Свалете в pdf