Структура и контакти

 • Атанаска Маркова

  Младши експерт

  20-216

  511Б

  Симона Кавалджиева

  Главен специалист

  20-245

  308

 • Красимира Борисова

  Ръководител на звено вътрешен одит

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  Вилиана Пелева

  Вътрешен одитор

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  • Айтен Салим

   Директор

   0331 / 20 248

   418

   • -

    Началник отдел

    504

    Христина Дичева

    Главен експерт

    20-252

    504

    Величка Ангелова

    Главен експерт

    20-252

    504

    Красимира Икономова

    Старши експерт

    20-320

    202

    Ваня Делева

    Старши експерт - кв. Горни Воден

    4-93-25

    Петя Михайлова Радева-Бришимова

    Старши експерт

    20-242

    202

    Медиха Кадирова

    Младши експерт - кв. Д. Воден

    4-92-24

    Несрин Миман

    Младши експерт

    20-243

    421

    Атанаска Димитрова

    Главен специалист

    20-215

    ИЦ

    Милка Казанова

    Главен специалист

    20-330

    311

    Латинка Янева

    Главен специалист

    20-320

    202

    Вилислава Христодорова

    Главен специалист - кв. Д. Воден

    4-92-24

    Ирина Пейчева

    Главен специалист

    20-242

    202

    Екатерина Цанкова

    Главен специалист

    20-336

    ИЦ

    Мария Будева

    Старши специалист

    Михаела Камбарова

    Старши специалист с. Лясково

    03345/ 2222

    Венелин Добрев

    Изпълнител-Домакин

    20-233 / 6-73-46

    102

    Али Алиев

    Специалист с. Бор

    Елена Санданска

    Младши специалист

    20-275

    ИЦ

    Даниела Казанова

    младши специалист

    20-275

    ИЦ

    Атанас Симеонов

    Работник- поддръжка

    20-360

    102

    Васил Кръстев

    Изпълнител-Портиер

    20-222

   • Маргарита Узунова

    Началник отдел

    20-304

    412

    Пенка Савова Кисова

    Главен юрисконсулт

    -

    -

    Диана Господинова

    Главен експерт

    20-283

    415

    Мирослава Тошева

    Главен експерт

    20-283

    415

    Диана Желязова

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

    Елена Цветанова

    Старши юрисконсулт

    20-304

    412

    Росица Такшарова - Пейчинова

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

    Мариана Марчева

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

   • Моника Атанасова

    Младши експерт ОбС

    20-272; т./факс 6-91-85

    602

    Лилия Каймакова

    Специалист ОбС

    20-272

    602

  • Мария Власева-Палатева

   Директор

   20-271 / 6-21-40

   301

   Ангел Христов

   Финансов контрольор

   20-290

   408

   -

   Финансов контрольор

   20-290

   408

   • Иванка Гуглева

    Началник отдел

    20-343 / 6-40-68

    511

    Ива Гогова

    Главен експерт

    20-343

    511

    Зорница Мандалиева

    Главен експерт

    20-343

    511

    Христина Митова

    Главен експерт

    20-343

    511

    Гергана Ангелова

    Главен експерт

    20-332

    417

    Гергана Янкова

    Главен специалист

    20-332

    417

   • Васил Митов

    Началник отдел

    0331 / 20-347

    509

    Венета Тодорова

    Старши счетоводител

    20-337

    514

    Илина Христозова

    Старши счетоводител

    20-337

    514

    Семиха Юнузова

    Старши счетоводител

    20-324

    510

    Росица Калоферова

    Старши счетоводител

    20-326

    513

    Верка Томова

    Старши счетоводител

    20-328

    512

    Айтен Насуф

    Старши счетоводител

    20-326

    513

    Марияна Ботева

    Изпълнител-касиер

    20-339

    515

   • Нели Ангелова-Байчарова

    Началник отдел

    20-235

    505A

    Петя Ковачева

    Главен експерт

    20-235

    505A

    Елена Синапова

    Главен инспектор

    20-351 / 6-00-03

    507

    Фатме Ибрямова

    Главен инспектор

    20-351

    507

    Фанка Балджиева

    Главен инспектор

    20-349 / 6-00-12

    508

    Селма Мустафа

    Старши инспектор

    20-349 / 6-00-12

    508

    Румяна Иванова

    Старши инспектор

    20-349 / 6-00-12

    508

    Златка Димова

    Старши инспектор

    20-351

    507

    Сийка Киркова

    Главен специалист

    20-235

    505A

    Даниела Лулчева

    инспектор

    20-267

    401

    Анастасия Ставилова

    Старши счетоводител

    20-324 /6-27-32

    510

    Яна Стефанова

    Старши счетоводител

    20-324 / 6-00-10

    510

    Теодора Тотева

    Изпълнител-касиер

    20-219

    ИЦ

    Димка Димитрова

    Изпълнител- касиер

    20-297

    ИЦ

    Сийка Караджова

    Изпълнител-касиер

    20-281

    ИЦ

    Снежана Георгиева

    Изпълнител-касиер

    20-286

    ИЦ

  • -

   Директор дирекция

   20-308

   410

   Димитър Желязков

   Главен експерт "Управление на кризи, сигурност и ОМП"

   20-293

   404

   • Мая Василева

    Началник отдел

    20-280 / 6-73-38

    410А

    Гергана Иванова-Драганова

    Главен експерт

    20-294

    411

    Екатерина Ковачева

    Старши експерт

    20-293

    404

    Христо Гугуланов

    Младши експерт

    20-285

    413

    Васка Юнакова

    Главен специалист

    20-294

    411

    Людмил Калудов

    Главен специалист

    20-294

    411

    Валентина Цветкова

    Главен специалист

    20-285

    413

    Соня Назърова

    Главен специалист

    20-224

    412

   • Атанас Тошев

    Началник отдел

    0331 / 20 238

    420

    Анна Колева

    Главен експерт

    20-308

    410

    Биляна Малинова

    Главен експерт

    20-283

    415

    Мина Тръмбева

    Старши експерт

    20-294

    411

    Величка Христозова

    Главен специалист

    20-308

    410

    Красимира Михайлова

    Главен специалист

    20-310

    406

    Светослав Михайлов

    Главен специалист

    20-318

    407

   • Надя Иванова

    Началник отдел

    20-221 / 6-42-55

    501

    Мария Щерева

    Главен експерт

    20-335

    502

    Емилия Костадинова

    Главен експерт

    2-50-65

    518

    Милена Ангелова

    Главен експерт

    20-335

    502

    Нина Демирева-Иванова

    Главен експерт

    2-50-65

    518

    Даниела Зидарова

    Главен експерт

    20-234

    209

    Ламбри Мандалиев

    Главен експерт

    20-289

    405

    Ташкадън Узунова

    Младши експерт

    20-335

    502

    Димитринка Янкова

    Младши специалист

    20-334

    609

   • Дора Младенова

    Началник отдел

    20-328

    512

    Мелят Алимолла

    Главен експерт

    20-270

    414

    Гюлджан Парафит

    Главен експерт

    20-270

    414

    Кети Ицова

    Старши инспектор

    20-270

    414

    Елена Янкова

    Старши инспектор

    20-270

    414

    Мариана Николова

    Младши специалист

    2-50-65

    518

   • Александър Бебев

    Началник отдел

    20-289

    405

    Сейдула Нешадов

    Младши експерт

    20-289

    405

    -

    инспектор

    20-244

    101

    Стефан Кафалов

    Главен специалист

    20-234

    209

    Йордан Божков

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

    Евгени Тачев

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

    Георги Точев

    Изпълнител-снабдител

    20-244

    101

  • -

   Директор

   0331 / 6-91-93

   519

   Божидар Носиков

   Секретар МКБППМН

   6-42-63

   • Георги Ангелов

    Началник отдел

    20-312

    402

    Величко Праматаров

    Главен експерт

    20-312

    402

    Елена Трифонова

    Старши експерт

    20-334

    609

    Красимира Димитрова

    Старши експерт

    20-312

    402

    Галя Златанова

    Младши експерт

    20-236

    304

    Боряна Петрова

    Главен специалист

    20-240

    606

    Фанка Шейтанова

    Специалист

    20-267

    401

   • Даниела Костова

    Началник отдел

    20-313 / 6-21-61

    505Б

    Мария Димитрова

    Главен експерт

    20-261

    520

    Мария Ташева

    Главен експерт

    20-263

    521

    Иванка Даракчиева

    Главен експерт

    20-321

    607

    Георги Златев

    Главен експерт

    20-341

    516

    София Бечева

    Главен експерт

    20-341

    516

    Георги Чернаев

    Главен експерт

    20-290

    408

    Елена Савкова

    Младши експерт

    20-313

    505Б

    Мария Табакова

    Главен специалист

    20-263

    521

 • Дежурни по сигурността

  0331 /20-274; 0331/ 6-22-33; 0331 / 6-78-45

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ