Структура и контакти

 • Атанаска Маркова (медийно отразяване)

  Младши експерт

  0331/20 216, 0331/ 6 21 95

  511А

  Симона Кавалджиева

  Главен специалист

  0331/20 245

  308

 • Красимира Борисова

  Ръководител на звено вътрешен одит

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  Вилиана Пелева

  Главен вътрешен одитор

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  Иванка Даракчиева

  Вътрешен одитор

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  • Айтен Салим

   Директор

   0331 / 20 248

   418

   • Маргарита Филипова

    Началник отдел

    0331/20226; 0331/6 40 62

    202

    Красимира Икономова

    Главен експерт

    0331/20 320

    202

    Латинка Янева

    Главен специалист

    0331/20 320

    202

    Ирина Пейчева

    Главен специалист

    0331/20 242

    202

    Паша Тименова

    Старши експерт

    0331 /20 242

    202

    Вилислава Христодорова

    Главен специалист - кв. Д. Воден

    0331/4 92 24

    Медиха Кадирова

    Младши експерт - кв. Д. Воден

    0331/4 92 24

    Ваня Делева

    Старши експерт - кв. Горни Воден

    0331/4 93 25

    Елена Санданска (деловодство)

    Старши експерт

    0331/20 215

    ИЦ

    Невин Исмаил (деловодство)

    Младши експерт

    0331/20 214

    ИЦ

    Екатерина Цанкова

    Младши експерт

    0331/20 336

    ИЦ

    Димка Димитрова

    Главен специалист

    0331/20 297

    ИЦ

    Пенка Томова

    младши специалист ПМС

    0331/20 275

    ИЦ

    Неркъз Мехмедова

    Младши специалист

    0331/20 275

    ИЦ

    Несрин Миман

    Младши експерт

    0331/20 243

    421

    Милка Казанова

    Главен специалист

    0331/20 330

    310

    Мария Будева

    Старши специалист

    0331/3 82 03

    Михаела Господинова

    Старши специалист с. Лясково

    03345/ 2222

    с.Лясково

    Венелин Добрев

    Изпълнител-Домакин

    0331/ 20 233; 0331/6 73 46

    102

    Али Алиев

    Специалист с. Бор

    с. Бор

    Христина Дичева (системен администратор)

    Главен експерт

    0331/20 252

    504

    Величка Ангелова (системен администратор)

    Главен експерт

    0331/20 252

    504

    Марина Тончева (системен администратор)

    Старши експерт

    0331 / 20 252

    504

    Атанас Симеонов

    Работник- поддръжка

    0331/20 360

    102

    Николай Чолаков

    Младши специалист

    0331/20 409

    102

    Георги Щерев

    Изпълнител-Портиер

    0331/20 222

   • Маргарита Узунова

    Началник отдел

    0331/ 20 332

    417

    Пенка Кисова

    Главен юрисконсулт

    0331/ 20 332

    417

    Диана Господинова

    Главен експерт

    0331/20 283

    415

    Мирослава Тошева

    Главен експерт

    0331/20 283

    415

    Диана Желязова

    Старши юрисконсулт

    0331/20 228

    608

    Елена Цветанова

    Старши юрисконсулт

    0331/20 277

    419

    Росица Такшарова - Пейчинова

    Старши юрисконсулт

    0331/20 277

    419

    Мариана Марчева

    Старши юрисконсулт

    0331/20 228

    608

   • Моника Атанасова

    Старши експерт ОбС

    0331/20 272; т./факс 0331/6 91 85

    602

    Лилия Каймакова

    Специалист ОбС

    0331/20 272

    602

  • Нели Ангелова-Байчарова

   Директор

   0331/20 271; 0331/6 21 40

   301

   Ангел Христов

   Финансов контрольор

   0331/20 314

   506

   Георги Чернаев

   Финансов контрольор

   0331/20 314

   506

   • Ива Гогова

    Началник отдел

    0331/20 343; 0331/6 40 68

    511

    Зорница Мандалиева

    Главен експерт

    0331/20 343

    511

    Христина Митова

    Главен експерт

    0331/20 343

    511

    Петя Шопова

    Младши експерт

    0331/20 343

    511

    Гергана Ангелова

    Главен експерт

    0331/20 328

    512

    Гергана Янкова

    Главен специалист

    0331/20 328

    512

   • Елена Вълкова

    Началник отдел

    0331/ 20 347

    509

    Венета Тодорова

    Старши счетоводител

    0331/20 337

    514

    Илина Христозова

    Старши счетоводител

    0331/20 337

    514

    -

    Старши счетоводител

    0331/20 324

    510

    Росица Калоферова

    Старши счетоводител

    0331/20 326

    513

    Мария Бураджиева

    Старши счетоводител

    0331/20 262

    610

    Айтен Насуф

    Старши счетоводител

    0331/20 326

    513

    Румяна Павлова

    Старши счетоводител

    0331/20 345

    510А

    Фани Дикова

    Младши счетоводител

    0331/20 321

    607

    Веселина Гешева

    Изпълнител-касиер

    0331/20 339

    515

    Елена Младенова

    Младши експерт

    0331/20 262

    610

   • Петя Ковачева

    Началник отдел

    0331/20 235

    505A

    Фатме Ибрямова

    Главен инспектор

    0331/20 351

    507

    Фанка Балджиева

    Главен експерт

    0331/20 235

    505А

    Селма Мустафа

    Главен инспектор

    0331/20 235

    505А

    Цветомира Георгиева

    Инспектор

    0331/20 235

    505А

    Румяна Иванова

    Главен инспектор

    0331/20 351; 0331/ 6 00 03

    507

    Златка Димова

    Главен инспектор

    0331/20 351; 0331/ 6 00 03

    507

    Диана Иванова-Симеонова

    Инспектор

    0331/20 349

    508

    Ана Врагова

    Инспектор

    0331/20 349

    508

    Християна Чехларова

    Старши инспектор

    0331/20 349

    508

    Анастасия Ставилова

    Старши счетоводител

    0331/20 324; 0331/6 27 32

    510

    Яна Стефанова

    Старши счетоводител

    0331/20 324; 0331/6 00 10

    510

    Теодора Тотева

    Изпълнител-касиер

    0331/20 219

    ИЦ

    Даниела Лулчева

    Изпълнител-касиер

    0331/20 219

    ИЦ

    Сийка Караджова

    Изпълнител-касиер

    0331/20 281

    ИЦ

    Снежана Николова

    Изпълнител-касиер

    0331/20 286

    ИЦ

  • Величка Христозова

   Директор дирекция

   0331/20 312

   402

   Димитър Желязков

   Главен експерт "Управление на кризи, сигурност и ОМП"

   0331/20-293

   404

   • Мая Василева

    Началник отдел

    0331/20 280; 0331/6 73 38

    410А

    Гергана Иванова-Драганова

    Главен експерт

    0331/20 294

    411

    Биляна Малинова

    Главен експерт

    0331/20 283

    415

    Екатерина Ковачева

    Старши експерт

    0331/20 293

    404

    Атанас Генев

    Главен специалист

    0331/20 294

    411

    Христо Гугуланов

    Младши експерт

    0331/20 270

    414

    Атанас Кулин

    Старши експерт

    0331/20 308

    410

    Фатма Чалъшкан

    Младши експерт

    0331/20 224

    410Б

    Людмил Калудов

    Главен специалист

    0331/20 294

    411

    Валентина Цветкова

    Главен специалист

    0331/20 270

    414

    -

    Главен експерт

    0331/ 20 224

    410Б

   • Атанас Тошев

    Началник отдел

    0331/20 290

    408

    Анна Колева

    Главен експерт

    0331/20 308

    410

    Красимира Михайлова

    Главен специалист

    0331/20 310

    406

    Светослав Михайлов

    Главен специалист

    0331/20 318

    407

    Соня Стойчева

    Младши експерт

    0331/20 308

    410

   • Надя Иванова

    Началник отдел

    0331/20 221: 0331/6 42 55

    501

    Мария Щерева

    Главен експерт

    0331/20 335

    502

    Емилия Костадинова

    Главен експерт

    0331/ 20 333

    518

    Милена Ангелова

    Главен експерт

    0331/20 335

    502

    Нина Демирева-Иванова

    Главен експерт

    0331/ 20 333

    518

    Даниела Зидарова

    Главен експерт

    0331/20 234

    209

    Ламбри Мандалиев

    Главен експерт

    0331/20 289

    405

    Ташкадън Узунова

    Старши експерт

    0331/20 335

    502

    Димитринка Григорова

    Младши специалист

    0331/20 334

    609

   • Дора Младенова

    Началник отдел

    0331/20 238

    420

    Мелят Алимолла

    Главен инспектор

    0331/20 285

    413

    Радослав Стамболов

    старши експерт

    0331/20 285

    413

    Гюлджан Парафит

    Главен експерт

    0331/20 304

    412

    Кети Ицова

    Главен експерт

    0331/20 304

    412

    Елена Янкова

    Старши инспектор

    0331/20 238

    420

    Адриана Терзиева

    Старши инспектор

    0331/20 304

    412

    Иванка Атанасова

    Инспектор

    0331/20 295

    411

    Марияна Николова

    инспектор

    0331/20 285

    413

   • Александър Бебев

    Началник отдел

    0331/20 289

    405

    Сейдула Нешадов

    Старши експерт

    0331/20 289

    405

    Стефан Кафалов

    Главен специалист

    0331/20 234

    209

    Веселин Кафалов

    Изпълнител-Шофьор

    0331/20 244

    101

    Евгени Тачев

    Изпълнител-Шофьор

    0331/20 244

    101

    Георги Точев

    Изпълнител-снабдител

    0331/20 244

    101

    Галя Златанова

    Инспектор

    0331/20 236

    304

  • Живка Георгиева

   Директор

   0331/20 265; 0331/6 91 93

   519

   Даниела Костова

   Главен експерт

   0331/20 313; 0331/6 21 61

   505Б

   Величко Праматаров

   Главен експерт

   0331/20 250

   302

   Мария Димитрова

   Главен експерт

   0331/20 321

   607

   Елена Трифонова

   Старши експерт

   0331/20 334

   609

   Мариела Чалъкова

   Старши експерт

   0331/20 283

   415

   Мария Ташева

   Главен експерт

   0331/20 263

   521

   Весела Малинова

   Младши експерт

   0331/20 250

   302

   Валентина Качорова

   Главен експерт

   0331/20 321

   607

   Георги Златев

   Главен експерт

   0331/20 341

   516

   София Бечева

   Главен експерт

   0331/20 341

   516

   Боряна Петрова

   Старши експерт

   0331/20 240

   605

   Фанка Шейтанова

   Главен специалист

   0331/20 267

   401

   Елена Савкова

   Главен експерт

   0331/20 313

   505Б

   Божидар Носиков

   Секретар МКБППМН

   0331/6 42 63

   Севджан Чауш

   Старши експерт

   0331/20 341

   516

   Мария Табакова

   Младши експерт

   0331/20 261

   522

   Елена Павлова

   младши експерт

   0331/20 262

   610

   Красимира Димитрова

   Старши експерт

   0331/20 262

   610

 • Дежурни по сигурността

  0331/20 274; 0331/6 22 33; 0331/6 78 45

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ