Структура и контакти

  • Айтен Салим

   Директор

   0331 / 20 248

   418

   • Георги Ангелов

    Началник отдел

    20-312

    402

    Величко Праматаров

    Главен експерт

    20-312

    402

    Биляна Малинова

    Главен експерт

    20-283

    415

    Мирослава Тошева

    Главен експерт

    20-283

    415

    Елена Трифонова

    Старши експерт

    20-334

    609

    Красимира Димитрова

    Младши експерт

    20-312

    402

    Мариела Чалъкова

    Главен специалист

    20-297

    ИЦ

   • Пенка Савова Кисова

    Началник отдел

    0331/ 20-228

    608

    Ангел Христов

    Финансов контрольор

    20-290

    408

    -

    Финансов контрольор

    20-290

    408

    Маргарита Узунова

    Старши юрисконсулт

    20-304

    412

    Диана Желязова

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

    Елена Цветанова

    Старши юрисконсулт

    20-304

    412

    Росица Такшарова - Пейчинова

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

    Мариана Марчева

    Старши юрисконсулт

    20-277

    419

    Диана Господинова

    Старши юрисконсулт

    20-283

    415

  • Мария Власева-Палатева

   Директор

   20-271 / 6-21-40

   301

   • Иванка Гуглева

    Началник отдел

    20-343 / 6-40-68

    511

    Ива Гогова

    Главен експерт

    20-343

    511

    Зорница Мандалиева

    Главен експерт

    20-343

    511

    Христина Митова

    Старши експерт

    20-343

    511

   • Нели Ангелова-Байчарова

    Началник отдел

    20-235

    505A

    • Петя Ковачева

     Началник сектор

     20-235

     505A

     Елена Синапова

     Главен инспектор

     20-351 / 6-00-03

     507

     Фатме Ибрямова

     Главен инспектор

     20-351

     507

     Фанка Балджиева

     Главен инспектор

     20-349 / 6-00-12

     508

     Златка Димова

     Старши инспектор

     20-351

     507

     Румяна Иванова

     Старши инспектор

     20-349 / 6-00-12

     508

     Селма Мустафа

     Старши инспектор

     20-349 / 6-00-12

     508

     Цветомира Георгиева

     Инспектор

     20-235

     505A

    • Георги Кръстев

     Началник сектор

     20-345 / 6-00-00

     510А

     Анастасия Ставилова

     Счетоводител

     20-324 /6-27-32

     510

     Яна Стефанова

     Счетоводител

     20-324 / 6-00-10

     510

     Сийка Киркова

     Главен специалист

     20-235

     505A

     Сийка Караджова

     Изпълнител-касиер

     20-281

     ИЦ

     Снежана Георгиева

     Изпълнител-касиер

     20-286

     ИЦ

     Теодора Тотева

     Изпълнител-касиер

     20-219

     ИЦ

   • Васил Митов

    Началник отдел

    0331 / 20-347

    509

    Венета Тодорова

    Старши счетоводител

    20-337

    514

    Айтен Насуф

    Старши счетоводител

    20-326

    513

    Верка Томова

    Старши счетоводител

    20-328

    512

    Росица Калоферова

    Старши счетоводител

    20-326

    513

    Илина Христозова

    Старши счетоводител

    20-337

    514

    Семиха Юнузова

    Счетоводител

    20-324

    510

    Марияна Ботева

    Изпълнител-касиер

    20-339

    515

  • Елка Карагьозова

   Директор

   0331 / 20 250

   302

   Гергана Ангелова

   Главен експерт

   20-332

   417

   Яна Стоева

   Старши експерт ОбС

   20-245; т./факс 6-51-56

   309

   Моника Атанасова

   Младши експерт ОбС

   20-272; т./факс 6-91-85

   602

   Лилия Каймакова

   Специалист ОбС

   20-272

   602

   • -

    Началник отдел

    20-226 / 6-40-62

    203

    Красимира Икономова

    Старши експерт

    20-320

    202

    Фанка Точева

    Старши експерт

    20-242

    202

    Латинка Янева

    Главен специалист

    20-320

    202

    Ирина Пейчева

    Главен специалист

    20-242

    202

    Медиха Кадирова

    Младши експерт - кв. Д. Воден

    4-92-24

    Вилислава Христодорова

    Главен специалист - кв. Д. Воден

    4-92-24

    Ваня Делева

    Старши експерт - кв. Горни Воден

    4-93-25

    Мария Будева

    Старши специалист

    Али Алиев

    Специалист с. Бор

    Михаела Камбарова

    Старши специалист с. Лясково

    03345/ 2222

   • -

    Началник отдел

    20-252 / 6-40-66

    504

    Христина Дичева

    Главен експерт

    20-252

    504

    Величка Ангелова

    Главен експерт

    20-252

    504

    Несрин Миман

    Младши експерт

    20-243

    421

    Милка Казанова

    Главен специалист

    20-330

    311

    Екатерина Цанкова

    Главен специалист

    20-336

    ИЦ

    Атанаска Димитрова

    Главен специалист

    20-215

    ИЦ

    Александра Бакларева

    Младши специалист

    20-214

    ИЦ

    Симона Кавалджиева

    Младши специалист

    20-275

    ИЦ

    Елена Санданска

    Младши специалист

    20-275

    ИЦ

    Атанас Симеонов

    Старши специалист

    20-360

    102

    Венелин Добрев

    Изпълнител-Домакин

    20-233 / 6-73-46

    102

    Васил Кръстев

    Изпълнител-Портиер

    20-222

  • -

   Директор

   0331 / 6-91-93

   519

   Мария Димитрова

   Главен експерт

   20-261

   520

   Иванка Даракчиева

   Главен експерт

   20-321

   607

   София Бечева

   Главен експерт

   20-341

   516

   Даниела Костова

   Главен експерт

   20-313 / 6-21-61

   505Б

   Георги Златев

   Главен експерт

   20-341

   516

   Мария Ташева

   Главен експерт

   20-263

   521

   Божидар Носиков

   Секретар МКБППМН

   6-42-63

   Мина Тръмбева

   Старши експерт

   20-294

   411

   Венелина Алексиева

   Младши експерт

   20-216

   511А

   Мария Табакова

   Главен специалист

   20-263

   521

   Боряна Петрова

   Главен специалист

   20-240

   606

   Ели Найденова

   Младши специалист

   20-321

   607

  • Ваня Костадинова

   Директор

   0331 / 2-50-05

   506

   • Надя Иванова

    Началник отдел

    20-221 / 6-42-55

    501

    Мария Щерева

    Главен експерт

    20-335

    502

    Милена Ангелова

    Главен експерт

    20-335

    502

    Даниела Зидарова

    Главен експерт

    20-234

    209

    Емилия Костадинова

    Главен експерт

    2-50-65

    518

    Нина Демирева-Иванова

    Главен експерт

    2-50-65

    518

    Ташкадън Узунова

    Младши експерт

    20-335

    502

    Даниела Лулчева

    Младши специалист

    20-267

    401

    Мариана Николова

    Младши специалист

    2-50-65

    518

    Екатерина Арабаджиева

    Главен специалист

    20-236

    303

    Димитринка Янкова

    Младши специалист

    20-334

    609

   • Александър Бебев

    Началник отдел

    20-289

    405

    Сейдула Нешадов

    Младши експерт

    20-289

    405

    Стефан Кафалов

    Главен специалист

    20-234

    209

    Йордан Божков

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

    Евгени Тачев

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

    Емил Петров

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

    -

    Изпълнител-Шофьор

    20-244

    101

  • Атанас Тошев

   Директор

   0331 / 20 238

   420

   Мая Василева

   Главен експерт

   20-280 / 6-73-38

   410А

   Ламбри Мандалиев

   Главен експерт

   20-289

   405

   Димитър Анастасов

   Главен експерт

   20-232 / 6-27-30

   604

   Мелят Алимолла

   Главен експерт

   20-270

   414

   Гергана Иванова

   Главен експерт

   20-294

   411

   Гюлджан Парафит

   Главен експерт

   20-270

   414

   Анна Колева

   Главен експерт

   20-308

   410

   Екатерина Ковачева

   Старши експерт

   20-293

   404

   Дора Младенова

   Главен инспектор

   20-328

   512

   Васка Юнакова

   Главен специалист

   20-294

   411

   -

   Главен специалист

   20-285

   413

   Валентина Цветкова

   Главен специалист

   20-285

   413

   Красимира Михайлова

   Главен специалист

   20-310

   406

   Соня Назърова

   Главен специалист

   20-224

   412

   -

   Главен специалист

   20-308

   410

   Людмил Калудов

   Главен специалист

   20-294

   411

   Светослав Михайлов

   Старши специалист

   20-318

   407

   -

   Специалист

   20-308

   410

   Катя Калдиева

   Младши специалист

   20-293

   404

 • Красимира Борисова

  Старши вътрешен одитор

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

  Вилиана Пелева

  Старши вътрешен одитор

  0331 / 20-311; 0331 / 6-21-63

  403

 • Дежурни по сигурността

  0331 /20-274; 0331/ 6-22-33; 0331 / 6-78-45

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ