Транспортна схема

ДЕЙСТВАЩИ РАЗПИСАНИЯ ОТ ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНА СХЕМА
 
Градски автобусни линии
 
Линия № 1 – Квартал “Запад”- завод “Химик”- съгласно часово разписание на интервал 20 минути от 5.30 до 22.55 часа.
 
Линия № 2 – Квартал Долни Воден – КПТУ “Възраждане” - съгласно часово разписание на интервал 20 минути от 5.07 до 23.07 часа
 
Линия № 3 – Квартал “Запад” – нов гробищен парк - съгласно часово разписание на интервал 60 минути /само събота/ от 6.30 до 14.30 часа
 
Линия № 4 – Квартал “Долни Воден” – квартал “Изток” - съгласно часово разписание на интервал 20 минути от 4.50 до 20.50 часа.
 
Линия № 5 – Квартал Горни воден – Животински пазар- съгласно часово разписание, както следва:
от Жив. пазар – 5.50; 6.30; 7.15; 8.00; 8.45; 10.00; 11.00; 12.30; 13.50; 15.30; 17.00; 17.45; 18.30; 19.30; 20.30; 22.00
от Г. Воден – 6.30; 7.15; 8.00; 8.45; 10.15; 10.45; 11.45; 13.15; 14.35; 16.15; 17.45; 18.30; 19.15; 20.15; 21.15; 22.35.
  
Линия № 6 – кв. „Баделема” – ЖП Гара – съгласно часово разписание, както следва:
от кв. „Баделема” – 6.00; 7.00; 8.00; 9.00; 10.00; 11.00; 12.00 ; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00
от ЖП Гара – 6.30; 7.30; 8.30; 9.30; 10.30; 11.30; 12.30; 13.30; 14.30; 15.30; 16.30; 17.30.
 
Междуселищни автобусни линни от общинската, областна и републиканска транспортни схеми
 
1. Асеновград – Пловдив с час на тръгване от гр.Асеновград – 6.50; 7.20; 7.50; 8.20; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50;13.20; 13.50; 14.20; 14.50; 15.20; 15.50; 16.20; 16.50; 17.20; 17;50; 18.20; 18.50; 19.20; 19.50; 20.20
 
Събота, неделя и празнични дни
Асеновград – Пловдив с час на тръгване от гр.Асеновград – 6.50; 7.20; 7.50; 8.20; 8.50; 9.20; 9.50; 10.20; 10.50; 11.20; 11.50; 12.20; 12.50;13.20; 14.20 ; 14.50; 15.20; 15.50; 16.50; 17.20; 17.50; 18.20; 19.40; 20.10 
 
2. Асеновград – Мулдава
час на тръгване от Асеновград - 7,00; 12,20; 17,15.
от Мулдава – 7,15; 12,35; 17,30.
 
3. Асеновград – Стоево
час на тръгване от Асеновград – 5,55 /без неделя/; 6,15; 8,30; 10,00; 13,00 /без събота и неделя/; 14,30;16,20; 17,30; 18,30; 19,30; 20,30
от Стоево – 6,25; 6,45; 9,00; 10,30; 13,30; 15,00; 16,50; 18,00; 19,00; 20,00; 21,00
 
4. Асеновград – Милево
Час на тръгване от Асеновград – 6,45; 12,50; 16,10;
от Милево - 8,00; 13,55; 17,15. 
 
5. Пловдив-Асеновград /през квартал Горни и Долни Воден/
Час на тръгване от Асеновград – 7,05; 9.35; 11,40; 16,05.
от Пловдив – 8,35; 10,40; 13,35; 17,35;
 
6. Асеновград – Боянци
Час на тръгване от Асеновград- 6.00; 6.50; 7.35; 9.40; 12.30; 14.30; 17.25; 19.20
от Боянци – 6.15; 7.10; 7.50; 9.55; 12.45; 14.45; 17.40; 19.35
 
7. Асеновград – Конуш
Час на тръгване от Асеновград – 5.50; 7.20; 10.00; 11.10 /от 15.09-30.06/; 12.40; 14.20; 16.25; 17.48; 19.40
от Конуш- 6.30; 8.00; 10.40; 11.50; 13.20; 15.00; 17.05; 18.28; 20.20
 
8. Асеновград- Новаково
Час на тръгване от Асеновград- 5.55; 11.00; 14.15; 16.15; 19.45
от Новаково- 6.40; 11.50; 15.05; 17.05; 20.35
 
9. Асеновград- Тополово
Час на тръгване от Асеновград- 9.10; 17.15; 21.15/през Мулдава/
от Тополово- 9.40; 18.00; 21.45
 
10. Асеновград- Леново
Час на тръгване от Асеновград- 7.00; 13.15; 18.10
от Леново – 7.50; 14.05; 19.00
 
11. Асеновград- Нови извор
Час на тръгване от Асеновград- 5.40; 8.10; 11.00/през Стоево/; 14.10; 17.30; 19.30
от Нови извор – 6.20; 8.50; 11.50; 14.50; 18.10; 20.10
 
12. Асеновград – Три могили с час на тръгване от Асеновград – 17,10.
от Три могили - 5.30 /във вторник и събота автобуса е комбиниран през Мостово и Добростан; Разписанието се изпълнява без неделя/.
 
13. Асеновград – Мостово с час на тръгване от Асеновград – 17,10;
от Мостово - 5,30 /изпълнява се без вторник/.
от Мостово – 14,30 /само в неделя/
 
14. Асеновград – Добростан с час на тръгване от Асеновград – 8,15;
от Добростан – 9,15 /изпълнява се само събота/.
 
15. Асеновград – Садово/ Чешнегирово
Час на тръгване от Асеновград- 7.05; 12.13; 16.00; 17.45/през Болярци/
от Садово/Чешнегирово–  8.00; 13.15; 16.45; 19.45
 
16. Асеновград – Дълбок извор
Час на тръгване от Асеновград- 6.30; 12.10; 17.55
от Дълбок извор – 7.10; 12.50; 18.35
 
17. Асеновград – Яврово /само в четвъртък/
Час на тръгване от Асеновград- 7.15;17.15 /летен сезон/ и 8.15; 16.15 /зимен сезон/
от Яврово- 7.55; 17.55 /летен сезон/ и 8.55; 16.55 /зимен сезон/
 
18. Асеновград – Китен /сезонен- от 15.06. до 30.09./
Час на тръгване от Асеновград –7,00 ч.
от Китен – 16,00 ч.
 
19. Асеновград – Хасково
Час на тръгване от Асеновград – 7.45
от Хасково – 16.20
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ