Учебни заведения

 Учебните заведения на територията на община Асеновград
по ред
Име, адрес и телефон на училището
Сайт
 
ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА
 
1.
СУ "Св. св. Кирил и Методий"
4230 Асеновград
ул ."Княгиня Евдокия" № 41
0331/64787 - директор
2.
СУ "Св.Княз Борис І"
4230 Асеновград
ул."Захари Стоянов" № 7
0331/62079 - директор
3.
 
 
ОУ "Ангел Кънчев"
4230 Асеновград
пл."Калоян" № 1
0331/63401 - директор
 
 
4.
 
ОУ "Отец Паисий"
4230 Асеновград
ул."Христо Ботев" № 9
0331/62012 - директор
 
5.
 
ОУ "Христо Ботев"
4230 Асеновград
ул."Цар Иван Асен ІІ" № 2
0331/62280 - директор

 

6.
ОУ "Петко Каравелов"
4230 Асеновград
ул. Асен Карастоянов" №16
0331/65141 - директор

 

7.
 
 
ОУ "Никола Вапцаров"
4230 Асеновград
ул."Оборище" № 110
0331/62788 - директор

 

8.
 
ОУ "Панайот Волов"
4250 Асеновград - кв.Д.Воден
ул."Захария" № 36
0331/64290 - директор

 

9.
 
ОУ "проф.д-р Асен Златаров"
4246 с. Боянци
ул."Рила" № 2
0894714311 - директор

 

10.
 
ОУ "Отец Паисий"
4249 с. Мулдава
03346/2224 - директор

 

11.

 

ОУ "Климент Охридски"
4264 - с. Златовръх
ул."Климент Охридски" № 9
0877954707 - директор

 

12.
 
 
ОУ "Отец Паисий"
4260 - с. Тополово
ул."П.К.Яворов" № 8
03321/2274 - директор

 

 

13.

ПГ по хранително вкусови
технологии "Св.Д.Солунски"
4230 Асеновград
ул."Панайот Сребров" № 6
0331/66563 - директор
0331/64653 - счетоводство
 
 
ЦПЛР
 

1.

ЦПЛР "Васил Левски"
4230 Асеновград
ул."Захари Стоянов" № 1
0331/67393

 

 
ДЪРЖАВНИ УЧИЛИЩА
 

1.

 

ПГ "Цар Иван Асен ІІ"
4230 Асеновград
ул."Шипка" № 4
0331/62544 - директор
0331/62545 - счетоводство

 

 

2.
ПГ "Св.П.Евтимий"
4230 Асеновград
ул."Училищна" № 16
0331/22744 - директор
0331/68178 - счетоводство

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ