Услуги и регистри на нои, нап, аоп, нкр и др.

 
Електронни услуги на НОИ
За да използвате електронните услуги на Националния Осигурителен Институт посетете сайта на адрес

 

http://www.nssi.bg

 

 

Електронни услуги на НАП
Електронните услуги на Националната Агенция за Приходите са достъпни през техният портал на адрес:

 

https://inetdec.nra.bg/eservices.html

 

 

Регистър на обществените поръчки
Услугата е предоставена от Агенцията за обществени поръчки и позволява търсене и проверка на данните на дадена обществена поръчка. Регистъра обхваща обществените поръчки от всички институции в България.
 
Посетете сайта на агенцията на адрес http://www.aop.bg
 
 
 
Национален концесионен регистър
 
Справки в Националния концесионен регистър може да направите на следния адрес
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ