Вътрешни правила за проверка на сигнали за корупция, измами и нередности и процедури за докладване при откриване на грешки, нередности, корупция, измами, злоупотреби и други нарушения в общинска администрация гр.Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ