Вътрещни правила за работа със Средата за електронен обмен на съобщенията /СЕОС/ и Системата за сигурно електронно връчване /ССЕВ/ в община Асеновград

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ