Храм „Св. Георги Метошки"

Храм „Св. Георги Метошки

И с просто око на любител се разбира, че този храм е част от ансамбъла на Бачковския метох над Асеновград. Историята разказва, че заедно с Бачковския манастир Григорий Бакуриани построява и две страноприемници, една от които е съградена в Станимака, на това място.

Внушителни стени с контрафорси са обграждали целия комплекс  на метоха- с основна сграда за обитание, магерница и още помощни помещения.

От средновековния храм оцелява само част от южната и източната  стена с типичните слепи двустъпални ниши.

Иконостасът е дърворезбен, от 18 век, от това време са и по-голямата част от иконите.

Този храм и сега е известен с впечатляващата си с енергия и художествена стойност икона „Св. Екатерина”, на чийто култ е посветен южният престол на църквата.

Външната северна фасада също има стенописи. Гордостта на храма  е централно пано, изобразяващо Св. Георги на кон- то е дело на великия Захари Зограф. Неизвестност обвива и до днес като част от комплекса триетажната камбанария на този храм.

Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ