Скално светилище „Караджов камък“

Скално светилище „Караджов камък“
Скалното светилище „Караджов камък“ представлява високо скално плато със стръмни отвесни скали, високи над 100 м.
Мястото е преди всичко впечатляващ скален феномен, обграден от прекрасната природа на резервата „Кормисош“. Състои се от високи скали, между които сякаш е издялан едноименният камък. Височината на масива е 20 м. и е дълъг над 400 м.
Достъпът до горната част на скалата е подсигурен от метален парапет и дървена стълба. Минава се точно под камъка. Последните няколко стъпала са изсечени от траките. Изкачването е доста стръмно и трябва да се внимава.
Гледката от върха на платото е невероятна – откриват се полегатите била на близките и далечни родопски местности – „Беланташ“, Кръстова гора. Вижда се и местността на бившата хижа „Марциганица“.
Красивото място има славата на старо скално светилище.
Легендата твърди, че името на пещерата в скалите идва от преданието, че същата е служила за скривалище на Караджа Войвода. Легендите говорят още за скрити съкровища и тайнства в местността.
Това е място, в което може да се наблюдава обитание и на редки защитени видове - сокол скитник, алпийски бързолет, дива котка и дива коза.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ