Параклис "Св. Димитър"

Параклис
Параклисът "Св. Димитър" е един от интересните в архитектурно отношение в Асеновград.
Намира се върху малка тераса над главната улица, водеща към дефилето и НПК Асенова крепост.
В този си вид е вероятно от началото на XIX в. По план е 1-корабна, 1-абсидна сграда с нартекс. Асиметрично пробитото, само в горната северна част на източната стена, прозорче още повече допринася за своеобразния изглед на източната фасада. Северната фасада пък с трите си прозореца и стени, градени от ломен камък и подсилени с дървени сантрачи, наподобява родопско жилище. За "десакрализацията" на архитектурата на храма допринася и 4-скатният покрив. Двете врати са на южната стена и водят към храма и нартекса.
Според някои изследователи, в двора на параклиса, до неотдавна, били запазени основи на женски метох, където обитателките му изработвали дрехи за монасите от Бачковския манастир.
Няма следи от стенописи. Иконостасът е обикновен, дъсчен, за венчавка обаче е разположен фрагмент от друг иконостас. Той е дърворезбован и изобразява паун с митични същества.
Легендите за параклиса разказват, че когато построява своята страноприемница, Григорий Бакуриани нарежда да се построи кула, която да поеме при необходимост защитата на пребиваващите там хора. Според археолозите, крепостното съоръжение било изградено на високия връх южно от града, над метоха, който носи името на намиращия се там параклис „Св. Димитър“.
От средновековните градежи тук до днес са запазени водохранилище, намиращо се северно от параклиса и част от крепостна стена, опасваща върха.
Храмът се намира на доста недостъпна височина - около 400 метра над града.
Има пещера, която някога е служила за таен изход от замъка.
До параклиса се стига по няколко маршрута. Най – приятният е от ул. "Рилска" – края на града – параклис "Св. Лазаря" – параклис "Св. Ефиромени" – виеща се пътека към параклис "Св, Димитър".
Всеки посетител може да се наслади на разкошна гледка към целия гр. Асеновград.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ