Параклис "Св. Въведение Богородично"

Параклис
Параклисът "Св. Въведение Богородично" е в духовната енория на храм „Св. Николай Чудотворец“.
Намира се в южното подножие на възвишението, на което е разположен средновековният храм „Св. Йоан Кръстител“.
Заедно с оригиналната чешма от XVII в., намираща се малко над него, образуват интересен ансамбъл.
В архитектурно отношение представлява 1-коробна, 1-абсидна сграда с двускатен покрив, с вход откъм север. Поради неравния терен почти цялата западна стена е вкопана в земята. Освен абсидата и фланкираните от двете страни ниши за диаконикон и притезис, в олтара има още две, издълабни на северната стена. Жертвената маса тук се носи от римска колона. Интересен елемент се явяват прозорците. Единият е почти в средата на северната стена, а останалите три са разположени над абсидата и встрани от нея. Големият им размер и необичайно разположение придават на източната фасада по-различна от тези на другите параклиси форма, почти като на светска сграда. Пак заради необичайното разположение на прозорците на източната фасада таванът е начупен на три стъпаловидни плоскости. Изписване на стените няма. Иконостасът е обикновен, дъсчен. Иконите са от XIX в. и част от тях са дело на тревненски майстори.
В празничния календар на града този параклис се свързва с обичая "Калиница" на Еньовден.
Последна промяна:
Свалете в pdf

Виж още

Виж всички
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ