Заместник-кметове

Димчо Атанасов Темелков

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 401  (0331) 20-267; 6-51-57

 


Мария Станчева Вълканова
инж. Мария Станчева Вълканова

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 303  (0331) 20-256; 6-40-24

 


инж. Петър Димов Бояджиев

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 308  (0331) 20-202; 6-40-65

Роден на 26.12.1956 г.

Заместник-кмет на община Асеновград от 16.11.2015 г.

 


Тамер Джемалов Бейсимов
Тамер Джемалов Бейсимов

Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 421  (0331) 20-241; 6-25-76

Роден на 29.06.1970 година

от 04.2003 г. до 11.2005 г. старши експерт РИОСВ гр.Пловдив
от 11.2005 г. до 10.2009 г. Главен секретар на МОСВ гр.София,
от 2012 г. до 2013 г. Управител „Инспекторат паркинги и гаражи” - Община Асеновград,
08.2013 г. до 12.2014 г. Директор на РИОСВ гр.Пловдив,
Заместник кмет на Община Асеновградот 01.2016 г. 
 
Висше 1992 г.-1997 г. Магистър Агроинжинерство-агроекология-ВСИ гр. Пловдив
1999 г.-2000 г. Магистър Растителна защита – ВСИ гр. Пловдив
 

 


ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ