Заместник-кметове

д-р ТЕНЬО НИКОЛОВ МАНОЛОВ
Заместник-кмет на община Асеновград
 
Роден на 28 март 1974 г. в гр. Кърджали.
Семеен с две деца, живее в гр. Пловдив.
 
ОБРАЗОВАНИЕ
Придобива образователната квалификация доктор по икономика в „Тракийски Университет“ - град Стара Загора.
Завършва магистратура по икономика със специалност – Счетоводство и Контрол в УНСС - град София.
 
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1998-1999 г. започва работа, като счетоводител – финансов аналитик във фирма ЕТ „ТАРА” – Кърджали.
1999-2000 г. става главен счетоводител при Регионален инспекторат по образование – Кърджали при Министерство на образованието и науката.
2000-2005 г. е началник сектор „Инвестиции и проекти” при Община Кърджали.
2005-2007 г. е експерт „Мониторинг“ – офис Кърджали при Главна Дирекция „Европейски фондове и международни проекти и програми” на Министерство на труда и социалната политика.
2008-2009 г. е директор дирекция „Евроинтеграция и хуманитарни дейности” при Община „Марица“
2009-2011 г. е заместник кмет на Община Асеновград.
2012-2017 г. е финансов контрольор Областна администрация – Пловдив.
2018–2019 г. е главен счетоводител и началник отдел „СО“ в Община „Родопи“
 
Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 303  (0331) 20-256; 6-40-24

 


инж. СТОЯН РАДНЕВ ДИМИТРОВ
Заместник-кмет на община Асеновград
 
Роден на 23 август 1974 г. в гр.Чирпан.
Семеен, с две деца.
 
ОБРАЗОВАНИЕ
През 1997 г. се дипломира във Висше военно строително училище "Л. Каравелов” София, като инженер „Промишлено и гражданско строителство” с чин лейтенант.
Паралелно с това завършва бакалавърска степен по „Международни икономически отношения” в „Университет за архитектура строителство и геодезия” - София.
Впоследствие завършва магистърска степен по „Финансов мениджмънт” в Пловдивски университет „П. Хилендарски”.
 
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
Работи като Технически ръководител към ГУСВ-Пловдив при изграждането на „Надлез Родопи”.
След като разформирова ГУСВ напуска системата и е назначен за Началник експлоатационен район „Родопи” във „ВиК -Пловдив” ЕООД.
От 2004 г. изпълнява Контрол от страна на Министерството на регионалното развитие и благоустройството  на „ВиК- Пловдив” ЕООД
През 2006 г. основава фирма „Астрагруп” ООД и участва в управлението й.
От 2008 г. до 2011 г. работи като заместник-кмет на Община Асеновград в ресора му влизат строителството, общинската собственост и екология.
През периода 2013 г. - 2018 г. работи като Директор на „Централна железопътна гара-Пловдив” ООД, като изпълнява реставрацията и адаптацията на  Централна ЖП гара-Пловдив и получава награда за „Сграда на годината за 2018 г.”.
 
Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 308  (0331) 20-245; 6-40-65
 

 

ТАМЕР ДЖЕМАЛОВ БЕЙСИМОВ
Заместник-кмет на община Асеновград
 
Роден на 29 юни 1970 г. в гр. Пловдив.
Не семеен, живее в гр. Пловдив.
 
ОБРАЗОВАНИЕ
1992 г.-1997 г. Магистър Агроинженерство - агроекология – ВСИ-гр.Пловдив.
1999 г.-2000 г. Магистър Растителна защита -  ВСИ-гр.Пловдив.
 
ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
04.2003 г.-11.2005 г. е гл. експерт в РИОСВ  в гр. Пловдив.
11.2005 г.-10.2009 г. е главен секретар на Министерството на околната  среда и водите  в гр.София
17.09.2012г.-01.08.2013 г. е управител на Инспекторат паркинги и гаражи при община Асеновград.
08.2013 г.-12.2014 г. е Директор  на РИОСВ в  гр. Пловдив.
01.2016 г.-10.2019 г. е заместник кмет на Община Асеновград.
 
Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 421  (0331) 20-241; 6-25-76
 

 


           инж. ПЕТЪР СТАВРЕВ ПЕТРОВ
Заместник-кмет на Община Асеновград
 
Роден на 16.07.1961 г.
Семеен, с едно дете.
 
ОБРАЗОВАНИЕ
Висше: Машинен инженер
Завършил Техническия университет – град Пловдив през период 1989-1994 г.
Специалност: Технология на машиностроенето и металорежещи машини
Допълнителна специалност: Организация и управление на машиностроителното производство.
 
В ПОЛИТИКАТА И УПРАВЛЕНИЕТО
Три мандата – Кмет на село Златовръх през периода 2007-2019 г.
 
Община Асеновград, Пощенски код: 4230
стая 401  (0331) 20-267; 6-31-57
 

 


ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ