Заместник председател Общински съвет

Маргарита Стоилова

Избрана за народен представител в 17. многомандатен изборен район - Пловдивски

Декларация по чл. 12, т. 1    Декларация по чл. 12, т. 2


  • Дата на раждане: 13/04/1955 Асеновград, България
  • Професия: инженер;
  • Езици: английски;руски;
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ