Заместник-председатели Общински съвет

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Ангел Димитров

Роден на 03.01.1966 г.

Завършено Висше: Национална Спортна Академия (НСА) „Васил Левски“, гр. София.

Завършено Магистратура: Публична администрация ПУ ,,Паисий Хилендарски“- гр. Пловдив.

Треньор по футбол.

Учител по Физическо възпитание и спорт.

 

Петко Чирпанлиев

Роден на 24.10.1973 г.

Професия: Учител

Завършено Висше образование по специалност „Педагогика“.

 

Ферди Кадир

Роден на 21.05.1984 г.

Завършил е Технически университет - София, ТК ”Джон Атанасов”-Пловдив, специалност "Компютърни системи и технологии"

 

ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ