Заповед №1965/ 30.10.2020 г. относно дейностите, свързани с извършването на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на община Асеновград на основание чл. 63 ал. 2 и чл.71, т. 1 от ЗМДТ

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ