Заповед № А-156/ 24.01.2019 г. относно ползването на полските пътища, попадащи в масивите за ползване по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, съгласно Приложение №1

Файлове:

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ