Заповед № А-1751/02.08.2022г. на кмета на Община Асеновград за спечелилия търга с тайно наддаване и за купувач на прогнозното количество стояща дървесина на корен за обект № 2201, с отдели и подотдели 373 "е", 375 "н" и 379 "р" по сортиментна ведомост от

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ