Заповед №А-2200/27.10.2021г. относно дейностите, свързани с извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Асеновград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 63, ал.2 и чл.71, т.1 от ЗМД за 2022г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ