Заповед №А-2417/27.10.2022г. относно дейностите, свързани с извършване на организирано сметосъбиране и сметоизвозване на територията на Община Асеновград на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.63, ал.2 и чл.71, т.1 от Закона за местните данъци за 2023г.

Последна промяна:
Свалете в pdf
ОПОС
ОПАК
Администрация онлайн
Музеи на града
ЕС
ЕСФ